Google+ Followers

Wednesday, July 3, 2013

Kasihan Bumiputera


Suara Rakyat: Kasihan Bumiputera: Melihat laporan daripada Economy Planning Unit (EPU) tahun 2012, kedudukan bumiputera daripada segi pendapatan isi rumah, hampir 80 perat...